วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.พ.ต.ต.ภักดิ์ ภูประทำ สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม มีการรับ-ส่งเวร ศปก.ฯ ระหว่างผลัดเก่าและผลัดใหม่ และสรุปเหตุการณ์ในรอบวันที่ผ่านมา