วันที่ 14 ก.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.อัครชัย ยลโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง รอง สว.ฝอ.ฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องการประชุมคณะกรรมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564