วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือกฯ พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.อภิเชษฐ์   ห้วยทราย สว.สภ.ปอพาน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมตามโครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมรองรับภัยพิบัติ โดยมี ปลัด อบต.เขวาไร่,ผู้ใหญ่บ้าน  ,ข้าราชการตำรวจจิตอาสา,ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน