วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มาตรวจติดตามสถานการณ์การชุมนุมของเครือข่ายประชาธิปไตยมหาสารคาม และชี้แจงข้อสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย