วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา แปลง พื้นที่ สภ.เขวาใหญ่ พล.ต.ต.ดิเรก  จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธี),พ.ต.อ.วรวัฒน์  มะลิ รอง ผบก.สส.ภ.4 พร้อมด้วย พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สส.ฯ, พ.ต.อ.อศิเรศ ห่านดำ ผกก.สภ.เขวาใหญ่ ,ผู้อำนวยการ รร.เขวาใหญ่ ,ครู นักเรียน รร.เขวาใหญ่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์(จชส.ภ.จว.มหาสารคาม),ข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต การส่งเสริม สนับสนุน ชักจูง และให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติในระดับครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติตาม