วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ศปก. ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  (ประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ภักดิ์ ภูประทำ สว.ฝอ.ฯ ,คณะกรรมการ อบถ. มหาสารคาม,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อไป