วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.อัครชัย ยลโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการ, พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมประชุม ณ ที่ตั้งหน่วย ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ( Video conference ) เรื่องเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.