วันที่  19 กรกฎาคม  2563  เวลา 10.00 น.พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.จำรัส  เกตุแสง สว.สส.ฯ ปรก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบ Local CAT ภ.จว.มหาสารคาม  ได้มาตรวจพร้อมและปล่อยแถว Local CAT ที่จะไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศฝร.ภ.4 ระหว่างวันที่ 19 ก.ค.-16 ส.ค.63