วันที่ 11 กรกฎาคม 2563เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ./รองผู้จัดการฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค ในวันที่ 11-12 ก.ค.2563 ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์