วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม ได้เชิญ หน.เทศกิจ และทีมงานฝ่ายปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม มาปรึกษาหารือ การจัดระเบียบการเดินรถ การจอดรถ การวางสิ่งของ และการจำหน่ายสินค้ารอบตลาดสดเทศบาล เพื่อจะนำข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อจัดระเบียบตลาดของเทศบาลฯ  ในครั้งต่อไป