ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่

     วันที่ 13 พ.ค.62 (08.00-10.00) โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม พ.ต.ท.อภิรักษ์ ศรีหารักษ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธานินท์ คำสุวรรณ สวป.ฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ทวี ทัพสุริย์ รองสว.(ป.)ฯ ชมส.เป็นวิทยากร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ในการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.62. เรื่อง"การปลูกจิตสำนึกที่ดี"ณหอประชุมพระพิรุณ