กวดขันวินัยจราจรฯ

  วันที่ 11.กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ.ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม ,พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ รอง .ผกก.จร.ฯ.พ.ต.ท.สุวิทย์ สีทา สว.จรฯ.ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ วิวัฒนไชย ดอนปรีชา รอง สว.จร.ฯ ร.ต.อ.อภิรัฐ เอกวารีย์ รอง สว.จราจร.ฯ พร้อม.รอง สว.จราจร ตรวจจำนวน ประชุมชี้แจงภารกิจประจำวัน ภารกิจพิเศษ และกำชับการทำงาน
-เน้นความรัก ความสามัคคี มีวินัย จิตอาสา
-ความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือและจัดการอำนวยความสะดวกจราจรป้องกันเหตุซ้ำซ้อน ช่วยเหลือ ลดการสูญเสียแก่ผู้ประสบเหตุและให้ผู้ร่วมใช้ทางถึงที่หมายปลอดภัย
-กำชับการใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
-กวดขันการจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจร เครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลเมืองและจุดต่างๆที่ผู้บังคับบัญชามีการกำชับ
พร้อมนำกฎหมายจราจรมาบังคับใช้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาต่อไป
-เน้นย้ำให้ จร.ประจำจุดหมวกให้เข้าประจำจุดดูเรื่องกวดขันวินัยจราจรและอำนวยการจราจรอย่าให้เกิดปริมาณรถสะสม
-เน้นให้เจ้าหน้าตำรวจจราจร ให้แต่งเครื่องแบบ สนว.01 และตัดผมให้ขาวทั้ง 3 ด้าน ตามคำสั่งของ .ตร.
-เน้นให้เจ้าหน้าที่อย่าไปยุ่งเกี่ยว การเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการตั้งจุดตรวจ
-ทำกิจกรรจ 5 ส.

ต่อมาเวลา 16.00-17.00 น. ตั้งจุดตรวจชั่วคราว ถนนครสวรรค์ ตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตเมืองมหาสารคาม
รถมีปริมาณมากแต่การสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ การจราจรคล่องตัว

Last modified on วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 11:51