ปล่อยแถวจราจรฯ

  วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม, พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ รอง ผกก.จร.ฯ, พ.ต.ท.สุวิทย์ สีทา สว.จร.ฯ, ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.จิรพัฒน์ นนตรี รอง สวป.ฯ ร.ต.อ.ป้องเกียรติ สังคหิรัญ รอง สว.จร.ฯ พร้อม รอง สว.จราจร ตรวจจำนวน ประชุมชี้แจงภารกิจประจำวันและกำชับการทำงาน ดังนี้

- กำชับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานศึกษา ส่วนราชการ แหล่งชุมชน ทางร่วมทางแยกสำคัญ มิให้เกิดการจราจรติดขัดโดยเด็ดขาด
- กำชับการใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ/อ่อนน้อมกับประชาชน และมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- กำชับการกวดขันผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและผู้ใช้รถใช้ถนน โดยนำกฎหมายจราจรมาบังคับใช้อย่างจริงจังและเข้มงวด
- กำชับการแต่งกายฯ ทรงผม ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เน้นความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน 
- เน้นการทำงานเป็นทีม เน้นความสัมพันธ์ในหน่วยงาน