ปรับปรุงห้องเก็บรถของกลาง

 วันที่ 8 มกราคม 2563  สภ.เมืองมหาสารคาม อำนวยการโดย พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธ์ุ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม  และงานจราจร สภ.เมืองมหาสารคาม อยู่ระหว่าง ปรับปรุงห้องเก็บรถของกลาง/รถตรวจยึด