พ.ต.ท.ไกรทอง ชัยสิงห์
รอง ผกก.สืบสวนฯ
083-3463458
พ.ต.ท.อำนาจ เศษสุ 
สว.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม
090-
ร.ต.อ.เอกชัย นนทคำจันทร์
ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ หอมจันทร์
ร.ต.อ.ปัญญา โยธาแก้ว
ร.ต.อ.
รอง สว.สส.ฯ
รอง สว.สส.ฯ
รอง สว.(สส.)ฯ
รอง สว.ป.ฯ
080-1625789
090-3576299
081-5448899
081-
ด.ต.ประยงค์ มะโพธิ์ศรี
ด.ต.เสกสรรค์ โพธีร์
  ด.ต.สุวัตร จันทรสอน
ด.ต.ธนากร สมบัติ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
091-0159631
081-9747006
095-6026319
085-4652315
ด.ต.ดุลยฤทธิ์ ชามนตรี
ด.ต.ประมวล จันบัวลา
  ด.ต.วิรัตน์ จันทจร
ด.ต.คมกริช ศรีลำใย
ผบ.หมู่ สส.ฯ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
ผบ.หมู่ สส.ฯ
086-8641551
088-5722422
089-6200893
088-3014807