พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ 
ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม
โทร.081-8191099
พ.ต.ท.อภิรักษ์  ศรีหารักษา
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธ์ุ
พ.ต.ท.วุฒ ศรีวิลัย
พ.ต.ท.ไกรทอง ชัยสิงห์
รอง ผกก.งานป้องกันปราบปราม
รอง ผกก.งานจราจร
รอง ผกก.งานสอบสวน
รอง ผกก.สืบสวน
088-5614628
095-6694996
085-7-2237799
083-3463458