พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช
ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม
085-0000200,088-0074648
พ.ต.ท.อภิรักษ์  ศรีหารักษา
พ.ต.ท.ภานุกูล พูลสุข
พ.ต.ท.สมพงษ์ อุดมเดช
พ.ต.ท.สุนทร เพ็ญจันทร์ 
รอง ผกก.งานป้องกันปราบปราม
รอง ผกก.งานจราจร
รอง ผกก.งานสอบสวน
รอง ผกก.งานสืบสวน
088-5614628
091-8644931
085-6424841
081-7358775