สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:00 น.พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุนทร เพ็ญจันทร์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม มาตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมถวายความปลอดภัยในงานราชพิธีราชาภิเษกฯ และได้ มอบเงินจำนวน 18,000 บาท พร้อมอาหารว่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพล ของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในอาคารเรียนโรงเรียน สตรีจุลนาค กทม.