สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

  วันที่  27 ก.พ.ุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม, พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ รอง ผกก.จร.ฯ, พ.ต.ท.สุวิทย์ สีทา สว.จร.ฯ, ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ป้องเกียรติ สังคหิรัญ รอง สว.จร. ( มช.62) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยี่งยืน โดยมี พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รองผบก.ภ.จว.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด