สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

  วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภานุกูล พูลสุข รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.อภิรักษ์ ศรีหารักษา รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สมพงษ์ อุดมเดช รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.วิสุทธิ์ สิทธิเราะ สว.อก.ฯ พ.ต.ท.สมโภช แสวงแก้ว สว.สส.ฯ ร.ต.อ.หญิงศิริเพ็ญ วงษ์ดุษฎีกุล รองสว.อกฯ และข้าราชการตำรวจฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม (ศปก.ฯ) โดยมีคณะกรรมการตวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม (กต.ตร.)ดังนี้

1.นายวีระยุทธ์ ทุมมี ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม
2.นายนิยม บุตรราช กำนันตำบลเกิ้ง
3นายสน บัวลาด นายก อบต.ท่าสองคอน
4.นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
5.นายชัยวัฒน์ คันธานายก เทศมนตรีตำบลแวงน่าง
6.ผศดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายก เทศมนตรีเทศบางเมืองมหาสารคาม
7.นายสุพันธ์ รัตนวงษา นายก อบต.เขวา
8.ดร.ภักดี เอื้อราษำร์ รอง ผอ.รร.ผดุงนารี
9.ด.ต.สุรชัย กำมุขโช ผบ.หมู่ป.สภ.เมืองมหาสารคาม
10.นายกริช สินธุศิริ รองคณะบดี มรม.
11.นายสังคม คำอินทร์ สมาชิสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
12.นางวัลภา ศิริพิริยะกุล ผู้ประกอบธุรกิจเครือทวีกิจ
13ร.ต.อ.หญิงศิริเพ็ญ วงษ์ดุษฎีกุล รองสารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม
14.ด.ต.หญิงกาญจนา สารีบุตร ผบ.หมู่ป.สภ.เมืองมหาสารคาม

พร้อมนี้ พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคามได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจฯ สภ.เมืองมหาสารคาม และ คณะกรรมการ กต.ตร.ฯ