สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องฯ  เฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจาก ศปก.ตร.,ศปก.ภ.4 และ ศปก.ภ.จว.มหาสารคามร่วมประชุม (ณ ที่ตั้งหน่วย) หลังจากนั้นก็ได้ประชุม มอบนโยบายและข้อราชการฯ ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม ระดับหัวหน้าสายงาน (สว.-รอง ผกก.ฯ) ณ ศปก.สภ.เมืองมหาสารคาม