ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์
ผบช.ภ.4
 
 พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์  พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท  พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง
 รอง ผบช.ภ.4  รอง ผบช.ภ.4  รอง ผบช.ภ.4
 
 พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ  พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ  พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ
 รอง ผบช.ภ.4  รอง ผบช.ภ.4  รอง ผบช.ภ.4