ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม
ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม
 
พ.ต.อ.พานทอง สุวรรณจูฑะ พ.ต.อ.อัครชัย ยลโสภณ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงว
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.พิชิต ดียา พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม